Diocese of Baton Rouge Child Protection Credentials Application

Khi bạn đăng nhập, nếu việc kiểm tra lý lịch của bạn đã hết hạn, bạn sẽ được đưa đến trang web bảo mật của nhà cung cấp Kiểm tra lý lịch của Giáo phận. Vui lòng điền vào biểu mẫu để gửi đơn đăng ký sàng lọc lý lịch nhằm tuân thủ chính sách của Giáo phận. Sau khi nộp đơn kiểm tra lý lịch hoàn chỉnh, bạn sẽ được đưa trở lại địa điểm đào tạo của Giáo phận để tham gia các khóa đào tạo. Bạn có thể cần phải đăng nhập lại khi được đưa trở lại, vui lòng sử dụng tên người dùng và mật khẩu bạn đã sử dụng để đăng nhập lại.

Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu?

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Bạn chưa đăng kí thành viên?